זוכרים את סתיו

  שלוש עשרה שנים ללכתו

נתייחד עם זכרו
בתאריך: 16.2.18
בשעה: 11:30
בהר הרצל
אזור: ד חלקה: 7
לאחר מכן ניפגש
בבית משפחת גולן


* * *